Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 

Wartość dofinansowania w roku 2022: 63 607,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2022: 90 868,00 zł

 

Wartość dofinansowania w roku 2021: 72 552,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2021: 92 913,16 zł

 

Wartość dofinansowania w roku 2020: 79 536,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2020: 24 794,00 zł

 

Wartość dofinansowania w roku 2019: 61 624,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2019: 15 742,00 zł

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w roku 2022 r. realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie Modułu I i Modułu II.

Moduł I polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i jest adresowany do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

Moduł II polega na zapewnieniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i jest adresowany do osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności samotnych, w podeszłym wieku chorych lub osób niepełnosprawnych.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany
w Gminie Krościenko Wyżne na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.