Data wpisu do rejestru: 16 marca 2016 r.
Wpisu do rejestru dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

Data ostatniej aktualizacji: 16 marca 2016 r.
Aktualizacji dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

Historia zmian:
{tab=16.03.2016 r. }

Wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych.
Wpisu dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

{/tabs}