W dniu 21 marca 2013 r. została przeprowadzona wśród uczniów Gimnazjum w Krościenku Wyżnym ankieta na temat spożywania alkoholu wśród nieletnich. W badaniu udział wzięło 67 osób.

Badanie przeprowadzono na uczniach, w skład których wchodziło:

  • 35 mężczyzn – 52,24%
  • 32 kobiety – 47,76%

Na pytanie Czy znasz osoby ze swojej grupy wiekowej, które piją alkohol? TAK odpowiedziało 64,18% uczniów

Uczniowie uważają, że picie alkoholu może im zaszkodzić (77,61%), lecz i tak zdarzyło się im napić alkoholu (25,37%).

Młodzi ludzie sięgali po alkohol pod wpływem innych osób (41,79%).

Badani w większości uważają, że piwo to też alkohol (85,07%).

Młodzi ludzie uważają w 55,22% iż alkohol szkodzi zdrowiu, 38,81% uważa, że alkohol wpływa negatywnie na życie rodzinne oraz  wpływa na problemy finansowe (40,30%).