Lp Nr zbioru Nazwa zbioru
1
1/2015 Pomoc społeczna
2
2/2015 AMAZIS - obsługa świadczeń rodzinnych
3
3/2015 Fundusz alimentacyjny
4
4/2015 Zespół Interdyscyplinarny
5
5/2015 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
6
6/2015 Profilaktyka alkoholowa
7
7/2015 Karta Dużej Rodziny
8
8/2016 Świadczenia wychowawcze
9
9/2017 Za życiem