Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym działa na podstawie Uchwały Nr II/15/95 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym jest jednostką organizacyjną Gminy Krościenko Wyżne, prowadzącą swoją działalność statutową, mającą na celu umożliwienie mieszkańcom Gminy Krościenko Wyżne przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.