Sprawozdania za 2021 r.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2021 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzine za 2021 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2020 r.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2020 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzine za 2020 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2019 r.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2019 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzine za 2019 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2018 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2018 r. w formacie pdf - pobierz
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2015 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2015 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2014 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2014 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2013 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2013 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2012 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2012 r. w formacie pdf - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2011 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2011 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2010 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2010 r. w formacie pdf - pobierz

 

Sprawozdania za 2009 r.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2009 r. w formacie pdf - pobierz