• Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2009 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2010 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2011 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2012 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2013 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2014 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2015 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzine za 2015 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 r. w formacie pdf - pobierz

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2018 r. w formacie pdf - pobierz

  • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w formacie pdf - pobierz