„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Krościenko Wyżne na lata 2023 – 2027”.

 

W związku z realizacją  „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Krościenko Wyżne na lata 2023 - 2027” na terenie gminy działa Punkt Porad Psychologicznych.

 

Plan dyżurów Punktu Porad Psychologicznych