Data wpisu do rejestru: 4 maja 2017 r.
Wpisu do rejestru dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

Data ostatniej aktualizacji: 4 maja 2017 r.
Aktualizacji dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

Historia zmian:
{tab=04.05.2017 r. }

Wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych.
Wpisu dokonała: Małgorzata Szajna - ABI

{/tabs}