Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w formacie pdf - pobierz

Zarządzenie nr 4/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego GOPS - pobierz

Zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego GOPS - pobierz