mgr Lucyna Liput – Dyrektor GOPS

Wojciech Całka – Specjalista pracy socjalnej

mgr Agnieszka Filar – Główny księgowy

mgr Aneta Świdrak – Księgowy

mgr Małgorzata Szajna – Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

mgr Katarzyna Szmyd – Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

mgr Adam Rajchel – Referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego

mgr Joanna Jurczak – Asystent rodziny

Konrad Szajna – Pracownik socjalny

Agnieszka Zajdel – Pracownik socjalny

Dorota Królicka – Sprzątaczka