Okres zasiłkowy (2012/2013) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2012 r. i trwa do 31 października 2013 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2012/2013) będą przyjmowane od dnia 1 września 2012 r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012 r.
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2012 r.

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2012/2013 obowiązują dochody za 2011 r.

  • Ważne!!! – obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły do 7 września 2012 r.

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2011/2012, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2012 r. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia, bowiem mogą być wypłacane dodatki:

  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r.ż, a kontynuują naukę w szkole.

W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2012 r. zostanie wstrzymana.!!!

 

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego