Zapomoga ta przysługuje w wysokości 500,00 zł na dziecko nie zależnie od kryterium dochodowego

Przysługuje ona matce lub ojcu dziecka zameldowanemu na pobyt stały przez okres co najmniej jednego roku przed urodzeniem dziecka i w dniu urodzenia dziecka na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Wniosek o wypłatę zapomogi musi być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.