Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II finansowany jest ze środków Budżetu Państwa.

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są Seniorzy z terenu Gminy Krościenko Wyżne w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Seniorom zakwalifikowanym do udziału w Programie zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu wynosi 10.

Program „Korpus Wsparcia Seniora” – Moduł II realizowany będzie w Gminie Krościenko Wyżne na podstawie Uchwały Nr LIII/378/2024 w sprawie uchwalenia programu osłonowego pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Kwota finansowania: 2 656,00 zł

Całkowita wartość zadania:  3 320,00 zł