Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

ogłasza

konkurs na wolne stanowisko urzędnicze "Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym"

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy – 1 etat

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Zarządzenie Dyrektora GOPS i ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych