Punkt Porad Psychologicznych

 

Znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i prowadzony jest przez
mgr Sylwię Puchalik.

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i prowadzony jest przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień mgr Halinę Werner.

 

Poradnia Odwykowa

Znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie ul. Korczyńska 57,
tel. 13 43 787 50.

 

Klub AA (Klub Anonimowych Alkoholików)

Znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie ul. Korczyńska 57,
tel. 13 43 787 60.

 

Klub AA (Klub Anonimowych Alkoholików)

Znajduje się przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 38-400 Krosno pl. Konstytucji 3 Maja 2, tel. 13 43 213 69.

 

Grupa Rodzinna Al-Anon

Jest to wspólnota krewnych i przyjaciół osób uzależnionych. Znajduje się przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 38-400 Krosno pl. Konstytucji 3 Maja 2, Tel. 13 43 213 69.

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Tytan”

Znajduje się budynku Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie ul. Legionów 8 (poniedziałek godz. 18.00).