Strona główna

Informacja

 

Życzenia

 

Ogłoszenie

 

Formy wsparcia przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Uprawnieni do skorzystania:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Asystent jako koordynator postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

Asystent rodziny udzieli informacji w zakresie:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • punktów wsparcia psychologicznego;
 • punktów pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja asystenta polega na opracowywaniu z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowania w imieniu osób i na ich żądanie (czyli kobiet w ciąży, ich rodzin oraz rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) na podstawie pisemnego upoważnienia do reprezentowania ich w różnych instytucjach.

Osoby uprawnione mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny w każdej sytuacji, gdy wyrażą taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 359308