Strona główna

GOPS PRZYPOMINA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

 

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy (2017/2018), który rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9 (budynek Urzędu Gminy – II piętro) w pokoju nr 21 lub drogą elektroniczną. Formularze dostępne są w siedzibie GOPS.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

!!! Uwaga !!!

Zgodnie z przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest tylko i wyłącznie dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

GOPS PRZYPOMINA – ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2017/2018), który rozpoczyna się w dniu 1 października 2017 r. i trwa do 30 września  2018 r. Wnioski można składać od m-ca sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9 (budynek Urzędu Gminy – II piętro) w pokoju nr 21 lub drogą elektroniczną. Formularze dostępne są w siedzibie GOPS.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostaje bez zmian i wynosi 725 zł na osobę.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

!!! Uwaga !!!

Wnioskodawcy pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie świadczeniowym tj. 2016/2017, których dzieci są pełnoletnie i będą uczęszczać od września 2017 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2017 r. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia w terminie wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września zostanie wstrzymana.

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

GOPS PRZYPOMINA – ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Od 1 września 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2017/2018), który rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017 r. i trwa do 31 października 2018 r. Wnioski można składać od m-ca września 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9 (budynek Urzędu Gminy – II piętro) w pokoju nr 21 lub drogą elektroniczną. Formularze dostępne są w siedzibie GOPS.

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych najprawdopodobniej nie ulegną zmianie i wynosić będą 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

!!! Uwaga !!!

Wnioskodawcy pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2016/2017, których dzieci będą uczęszczać od września 2017 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2017 r. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia w terminie wypłata zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego od miesiąca września zostanie wstrzymana.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

Informacja

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 370181