Strona główna

Zajęcia rekreacyjno - rehabilitacyjne dla osób starszych

 

Zajęcia taneczne dla dzieci

 

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2016 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, iż uległy zmianie niektóre wysokości świadczeń rodzinnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, tj.:

Zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – 90,00 zł miesięcznie,
 • powyżej 5. roku życia – 110,00 zł miesięcznie;

2) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113,00 zł miesięcznie,
 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69,00 zł miesięcznie,

3) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie,

4) dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Nie uległy zmianie wysokości pozostałych świadczeń rodzinnych, tj.:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • świadczenie pielęgnacyjne 1 300,00 zł miesięcznie (kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegała weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie);
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł miesięcznie;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł miesięcznie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000,00 zł miesięcznie.

Nie zmieniła się także wysokość zasiłku dla opiekuna tj. 520,00 zł miesięcznie.

Ponadto nie uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, tj.:

 • 674 zł na osobę w rodzinie lub
 • 764 zł na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 

Plan dyżurów Punktu Porad Psychologicznych w 2016 r.

 

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 317910