Strona główna

Spotkanie z Mikołajem

 

W mroźne południe, 5 grudnia 2016 r. do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym zawitał Święty Mikołaj. Gospodarzem spotkania była Pani Lucyna Liput, Dyrektor GOPS.
W organizację imprezy zaangażowani byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Na spotkanie ze Świętym Mikołajem przyszły dzieci w wieku od 2 lat do 16 roku życia oraz zaproszeni goście; Wójt Gminy – Pan Jan Omachel, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Antoni Dębiec, Z-ca Wójta Gminy – Pani Alicja Fejkiel – Guzik oraz Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne – ks. Wiesław Kałamarz.

Dyrektor GOPS, Pani Lucyna Liput przywitała wszystkich zgromadzonych, podkreślając tę ważną tradycję, zorganizowaną już po raz dziesiąty. Wszyscy obecni przenieśli się w czasy dzieciństwa, wsłuchując się w Legendę o Świętym Mikołaju, którą odczytała Pani Anna Bujacz.

Oprawę artystyczno - muzyczną zapewniła Pani Małgorzata Foremny. Dzieci były bardzo zaangażowane w zabawy integrujące oraz zabawy ruchowe przy muzyce.

Oczekiwany Mikołaj został wprowadzony na salę przez towarzyszącego mu Renifera. Święty Mikołaj usiadł na przygotowanym dla niego tronie i obdarował paczkami 70 dzieci. Wspólny czas z przybyłym Gościem dzieci spędziły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Mamy nadzieję na powrót Świętego Mikołaja już za rok.

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Informacja w sprawie gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej przestaje obowiązywać jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zapomoga w wysokości 500,00 zł przysługiwała niezależnie od kryterium dochodowego. Warunkiem wypłaty świadczenia było zameldowanie matki lub ojca dziecka na pobyt stały na terenie Gminy Krościenko Wyżne (przez okres co najmniej 1 roku), jak również należało złożyć wniosek o zapomogę w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Wszystkie zainteresowane osoby ww. świadczeniem prosi się o jak najszybsze złożenie wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, z uwagi na fakt, iż zapomoga ta będzie przysługiwać tylko na dzieci urodzone do 31 grudnia 2016 r.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

Zaproszenie do składania ofert

Krościenko Wyżne, 25.11.2016 r.

FK.2611.69.2016

 

Zaproszenie do składania ofert

(w trybie zapytania ofertowego)

prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie obowiązującego regulaminu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym zaprasza do składania ofert na zadanie Dożywianie dzieci w szkole – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym na okres od 01.01.2017 r. do  31.12.2017 r.

 

Oferty opatrzone opisem „Oferta na zadanie pn. Dożywianie dzieci w szkole – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.”, należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. nr 21 w terminie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 14:00

 

Lucyna Liput

Dyrektor GOPS

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 do zapytania - formularz ofertowy

Zał. nr 2 do zapytania - wzór umowy

Zał. nr 3 do zapytania - oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 do zapytania - oświadczenie art. 24 Pzp

Zał. nr 5 do zapytania - informacja wykonawcy - grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do zapytania - wykaz usług

Zał. nr 7 do zapytania - oświadczenie o braku powiązań

 

Życzenia

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 333334