Strona główna

Zapraszamy na aerobik

 

Świetlica dla dzieci

 

Informacja w sprawie nowych wysokości świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017 oraz kryteriów dochodowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), od 1 listopada 2016 r. podwyższona została wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków:

Zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113,00 zł miesięcznie,
 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69,00 zł miesięcznie,

3) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie,

4) dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • świadczenie pielęgnacyjne 1 406,00 zł miesięcznie (kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegała weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie);

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych nie uległa zmianie tj.:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł miesięcznie;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł miesięcznie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000,00 zł miesięcznie.

Nie zmieniła się także wysokość zasiłku dla opiekuna tj. 520,00 zł miesięcznie.

Natomiast kwoty kryteriów dochodowych nie uległy zmianie i wynoszą:

 • 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 

Informacja

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 348193