Strona główna

Plan dyżurów Punktu Porad Psychologicznych w 2016 r.

 

 

Informacja

 

!!!   GOPS PRZYPOMINA – ŚWIADCZENIA RODZINNE !!!

 

Od 1 września 2016 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2016/2017), który rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2016 r. i trwa do 31 października 2017 r. Formularze można wybierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
ul. Południowa 9 (budynek Urzędu Gminy – II piętro) w pokoju nr 21 od m-ca września br.

 

!!! Uwaga !!!

Wnioskodawcy pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2016 r. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia w terminie wypłata zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego od miesiąca września zostanie wstrzymana.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

Informacja

 

!!!   GOPS PRZYPOMINA – ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO !!!

 

Od 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2016/2017), który rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 r. i trwa do 30 września  2017 r. Formularze można wybierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9 (budynek Urzędu Gminy – II piętro) w pokoju nr 21 od m-ca sierpnia br.

 

!!! Uwaga !!!

Wnioskodawcy pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie świadczeniowym tj. 2015/2016, których dzieci są pełnoletnie i będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2016 r. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia w terminie wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września zostanie wstrzymana.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

 

Informacja w sprawie nowych kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów wynoszą:

 • 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

Zasiłek rodzinny:

 • 89,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 0-5 lat ,
 • 118,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 129,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 19-24,

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – 80,00 zł miesięcznie,
 • powyżej 5. roku życia – 100,00 zł miesięcznie;

2) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105,00 zł miesięcznie,
 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 63,00 zł miesięcznie,

3) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie,

4) dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych nie uległa zmianie tj.:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • świadczenie pielęgnacyjne 1 300,00 zł miesięcznie (kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegała weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie);
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł miesięcznie;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł miesięcznie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000,00 zł miesięcznie.

Nie zmieniła się także wysokość zasiłku dla opiekuna tj. 520,00 zł miesięcznie.

 

NOWOŚCI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ODWIEDZA NAS
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Ulti Clocks content

 

 

 

STATYSTYKI
Odsłon : 312277